На ден 20.12.2021 се одржа јавна одбрана на докторски труд на тема „Анализа на квалитетот на ресторанската понуда во функција на развој на туризмот и угостителството“ / „Analysis of the quality of the restaurant offer on function of the development of tourism and catering“ од м-р Јулијана Саздова, на платформата Microsoft Тeams.

Одбраната на докторската дисертација се одвиваше пред Комисијата во состав  проф. д-р Елизабета Митрева (претседател), проф. д-р Татјана Бошков (член), проф. д-р Ацо Кузелов (член), проф. д-р Васко Цуцулески (екстерен ментор) и проф. д-р Дејан Методијески (интерен ментор).

Комисијата врз основа на прегледот и оценката на приложената докторска дисертација, како и врз основа на усното презентирање на материјалот од м-р Јулијана Саздова и одговорите на поставените прашања, оцени дека докторската дисертација, со наслов: „Анализа на квалитетот на ресторанската понуда во функција на развој на туризмот и угостителството“ / „Analysis of the quality of the restaurant offer on function of the development of tourism and catering“, претставува оригинално научно дело. Комисијата за одбрана едногласно донесе Одлука за кандидатот м-р Јулијана Саздова за успешно одбранет докторскиот труд стекнувајќи се со научен назив ДОКТОР НА НАУКИ по туризам и угостителство.

Технички секретар

Гевгелија - Павлина М. Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „7ми Ноември“ бб
Гевгелија - 2000, Р.Македонија

Скопје - Ивана Шоповска
Тел: +389 32 550 365
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Владимир Митев
Тел: +389 32 550 331
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Гевгелија - Павлина Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје
Цветанка Матракоска
Тел: +389 32 550 129
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елена Ваканска
Тел: +389 32 550 831
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Скопје
Ема Радосављевиќ
Тел: +389 32 550 047
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Билјана Цоневска

Тел: +389 32 550 324

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.