Почитувани студенти,  поради настанати технички проблеми ве известуваме дека тајното гласање за избор на членови на Факулетско студентско собрание ќе се спроведе дополнително.

Датум дополнително ќе биде објавен.

Факултет за туризам и бизнис логистика