Почитувани колеги,
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип Ве поканува да учествувате со Ваши трудови на III Меѓународна научна конференција „Предизвиците на туризмот и бизнис логистиката во 21 век“, која ќе се одржи на 13 ноември 2020 г. во Штип.

Ги покануваме сите научни работници и истражувачи да учествуваат во споделувањето на искуства и идеи на различни теми (современи трендови во туризмот, хотелиерство и гастрономија, маркетинг и промоција, туристички и хотелски менаџмент, картографија и просторно планирање, микроекономија и макроекономија, современи трендови во логистиката, бизнис, менаџмент, финансии, јавна администрација, жените и претприемништвото итн.).

Котизацијата за секој прифатен труд е 1860 денари.

Контакт за повеќе информации: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..
Пријавувањето е во тек, а роковите и деталите ги има на следните линкови:

ISCTBL 2020 Second Call mk

Template-mk


Dear colleagues,
The Faculty of Tourism and Business Logistics at the Goce Delcev University of Stip invites you to participate with your papers at the III International Scientific Conference "Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century", which will be held on November 13, 2020 in Stip.

We invite all researchers to participate in sharing experiences and ideas on various topics (contemporary trends in tourism, hospitality and gastronomy, marketing and promotion, tourism and hotel management, cartography and spatial planning, microeconomics and macroeconomics, contemporary trends in logistics, business, management, finance, public administration, women and entrepreneurship, etc.).

The publication fee for each accepted paper is 30 EUR.

Contact for more information: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

The registration is in progress, and the deadlines and details are available at the following links:

ISCTBL 2020 Second Call en

Template-en

Технички секретар

Гевгелија - Павлина М. Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „7ми Ноември“ бб
Гевгелија - 2000, Р.Македонија

Скопје - Ивана Шоповска
Тел: +389 32 550 365
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Владимир Митев
Тел: +389 32 550 331
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Гевгелија - Павлина Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје
Цветанка Матракоска
Тел: +389 32 550 129
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елена Ваканска
Тел: +389 32 550 831
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Скопје
Ема Радосављевиќ
Тел: +389 32 550 047
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Билјана Цоневска

Тел: +389 32 550 324

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.