Се известуваат сите студенти на прв, втор и трет циклус на студии на Факултет за туризам и бизнис логистика дека на ден 25.3.2021 година (четврток), ќе се одржат Избори за членови и прет-седател на Факултетско студентско собрание на Факултет за туризам и бизнис логистика кои ќе се спроведат со тајно гласање по електронски пат.

Право да избираат и да бидат избрани за членови и претсе-дател на Факултетското студентско собрание, имаат сите студенти на единицата кои се активни студенти во учебната 2020/2021 го-ди-на.

На денот на изборите секој студент на факултетот на сту-дент-ската е - меил адреса ќе добие два линка за гласање од кои едниот за членови, а другиот за претседател на Факултетско студентско со-брание.

Сите заинтересирани студенти кои сакаат да се пријават за претседател на факултетско студентско собрание или за членови на факултетско студентско собрание треба да достават потпишана (со назнака дали се пријавуваат за претседател на факултетско студентско собрание или за член на факултетското студентско собрание) и прикачена пријава лично во архивата на факултетот кај техничките секретари Ивана Шоповска – Скопје или Павлина Минова Ичева – Гевгелија или на следниве е-mail адреси:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.;

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Рокот за поднесување на пријавите за избор е 8 (осум) работ-ни денови заклучно со 05.03.2021 година.

Декан,

24.2.2021 год.

Проф. д-р Татјана Бошков

Технички секретар

Гевгелија - Павлина М. Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „7ми Ноември“ бб
Гевгелија - 2000, Р.Македонија

Скопје - Ивана Шоповска
Тел: +389 32 550 365
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип - Владимир Митев
Тел: +389 32 550 331
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Гевгелија - Павлина Ичева
Тел: +389 32 550 350
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје
Цветанка Матракоска
Тел: +389 32 550 129
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елена Ваканска
Тел: +389 32 550 831
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Скопје
Ема Радосављевиќ
Тел: +389 32 550 047
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Билјана Цоневска

Тел: +389 32 550 324

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.